มารยาทในการเดินทางแบบใหม่

หลีกเลี่ยง 3 อย่าง
หลีกเลี่ยงผู้คน และสนุกไปกับทริปที่ปลอดภัย
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
และพื้นที่แออัด รักษาระยะห่างระหว่างผู้คน ใส่หน้ากาก ล้างมือ และใช้มาตรการอย่างละเอียด

นอกจากนี้ในอาคารแต่ละที่และร้านอาหารเราขอให้ทุกท่านวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากขณะเข้าร้านหรืออาคาร
เราขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านสำหรับการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

 

เที่ยวนาโกย่าอย่างปลอดภัยและไร้กังวล!

【ระหว่างเดินทาง】

・อย่าลืมใส่หน้ากากแม้กระทั่งในรถก็ตาม
・เที่ยวชมวิวอย่างสบายเมื่อที่ไม่มีผู้คนแออัด

【ระหว่างทานอาหาร】

・ทานอาหารหลังจากแบ่งอาหารใส่จานตัวเองแล้ว
・ทานเงียบๆมากกว่าการพูดคุยกัน

【ที่พัก】

・พูดคุยกันได้เต็มที่ในห้อง
・ถ้าจับลูกบิดประตู ลิฟท์ อย่าลืมฆ่าเชื้อ

【สถานที่ท่องเที่ยว】

・อย่าลืมใส่หน้ากากก่อนเข้า
・ก่อนเข้าออกอย่าลืมฆ่าเชื้อและล้างมือ

【ช้อปปิ้ง】

・เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบที่เค้าน์เตอร์คิดเงิน
・เลือกของโดยใช้ตา ไม่ใช้มือจับ